”Varför väntade ni så länge?”

”Varför väntade ni så länge?”

Tog mig friheten att föra hela Värmlands talan i dag.

Skriv till Magnus Skoglund