Podcast: Malin Edgren

Podcast: Malin Edgren

Samtal med författaren Malin Edgren om skrivprocessen, hennes märkliga förmåga att hitta svampställen (trots att hon inte äter svamp) och Hundra röster om Corona – ett kollektivt bokprojekt där hon med hjälp av litteraturen, och rösterna av 100 Karlstadsbor, vill teckna en minnesbild av hur det är att leva och finnas till i coronapandemins spår.

Lyssna i er smarta telefon genom att trycka här.

Det går även att lyssna nedan. 🙂