Max brinner för barnens rätt till meningsfulla raster

Max brinner för barnens rätt till meningsfulla raster

Karlstad kallar vill ständigt lära känna människorna som bor i Värmland lite bättre. Den här gången träffade Frida Warnqvist fritidspedagogen Max Johansson.

Max har jobbat som fritidspedagog sedan 1990 på Råtorpsskolan och brinner mycket för barns rätt till meningsfulla raster. Under åren har han varit med och infört ett utlåningssystem av elevernas rastmaterial i ett ”skojolek” samt drivit igenom konceptet som heter Trivselledare. Nu har han även börjat jobba som utbildare inom TL-konceptet som innebär att han får resa runt över hela Sverige och utbilda de elever som ska vara Trivselledare under terminen.

Konceptet som kallas Trivselledare har funnits i tre år på Råtorpsskolan och handlar om att barn och unga ska vara aktiva och inkluderande. De äldre barnen på skolan arrangerar och håller i olika aktiviteter på rasterna och blir på så vis förebilder för de yngre barnen.

– Att som TL:are få ta på sig en TL-väst gör att det automatiskt händer något med eleven. Plötsligt får man en ledarroll, man blir viktig och man gör en påverkan för skolans raster. Eleverna tar det på stort allvar och det blir en viktig utbildning inom det vi kallar ledarskap, säger Max Johansson.

Utbildningsturné

1450 grundskolor i Norge, Sverige och Island deltar i programmet och under våren har Max turnerat runt och utbildat elever i både Värmland, Västerås, Örebro och Stockholm. På TL-seminariet som hölls under våren i Stockholm stod Max och föreläste tillsammans med Susann Karlsson från Södra Råtorps skola om deras arbete med TL.

– Vi har också något på skolorna som heter klasskampen vilket går ut på att eleverna samlar poäng till sin klass genom att vara med på TL-aktiviteterna. Den klass som sedan vinner får en vandringspokal och det blir ett sätt att både uppmuntra delaktighet i TL, men också gemenskap i klasserna, säger han.

Följ arbetet med rastaktiviteter

Att rastaktiviteter blir alltmer större och populärt på skolor runt om i Sverige undgår nog inte någon och Max är en av eldsjälarna kring detta.

Följ gärna Max och skolans arbete på deras Instagram.

Frida Warnqvist