Karlstad etta på listan över Sveriges bästa cykelkommuner

Karlstad etta på listan över Sveriges bästa cykelkommuner

Karlstads cyklister placerar kommunen på första plats bland de mellanstora kommunerna i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern. Cyklisterna i Karlstad ger kommunen en totalpoäng på 3,36 på en femgradig skala.

– Detta är den finaste cykelutmärkelsen vi kan få. Det känns väldigt bra och som att vi är på god väg när det gäller att göra det så attraktivt som möjligt att cykla i Karlstad, säger Monica Bubholz (MP), kommunalråd och andre vice ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun, i ett pressmeddelande.

Fler cyklar under coronapandemin

Allt fler svenskar cyklar och denna uppåtgående trend ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin.

Landets cyklister har svarat på 28 frågor om hur det är att cykla i den kommun som de cyklar mest i. I flera av dessa frågor placerar sig Karlstad bland de kommuner i landet som får högst betyg. Det handlar om generell nöjdhet, upplevd trygghet, tillgång till cykelvägar och hur kommunen sköter underhåll av cykelvägarna på vintern.

– Vi har satsat på cykling under många och har många cykelvägar med hög kvalitet och väldigt bra vinterväghållning med bland annat sopsaltning på vintern och säkrare cykelställ med ramlås. Det är konkreta satsningar som gör det enklare att välja cykeln året om, säger Monica Bubholz i ett pressmeddelande.

Cykelfrämjandet efterlyser barnperspektiv

– Karlstads cyklister uttrycker en högre trygghet generellt än cyklister i andra kommuner, men det är knappt hälften som tycker att det är tryggt för barn och unga att cykla i kommunen. Det är viktigt att utgå från barnens perspektiv i trafikplaneringen för att möjliggöra trygg cykling för alla åldrar, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Nu jobbar kommunen med att skapa fler separata gång- och cykelvägar och att bygga cykelvägar mellan de mindre tätorterna i kommunen.

– Vi vill få ännu fler att resa hållbart, säger Monica Bubholz.

Foto: Karlstads kommun