FUNKISLIV DansFunk Branschdag – livestreamat program om inkluderande scenkonst

FUNKISLIV DansFunk Branschdag – livestreamat program om inkluderande scenkonst

20 november 2020 samlar Skånes Dansteater återigen dansbranschen kring dans och tillgänglighet. I ett pressmeddelande skriver arrangörerna att fokus den här gängen ligger på arbetet med ett gemensamt manifest och på att formulera strategier för framtiden. De tittar på dansutbildningarnas roll, på hur det ser ut hos de svenska arrangörerna för dans och vem som dikterar villkoren för konstnärskap.

Skånes Dansteater inledde sin resa för en mer jämlik dansscen med festivalen DansFunk 2012. DansFunk blev på många sätt ett nationellt startskott kring dans och funktionsvariationer och frågan om vilka kroppar som får ta plats på scen. Den analys av strukturer och möjligheter som gjordes då ledde till stora satsningar för förändring på flera håll i landet.

− För att skapa en jämlik scen behöver vi arbeta tillsammans – koreografer, dansare, beslutsfattare, producenter, marknadsförare, dansutvecklare och flera, skriver de i pressmeddelandet. 

FÖLJ DIGITALT
Denna höst genomförs DansFunk Branschdagen utan publik på plats. Endagskonferensen streamas digitalt, du kan följa konferensen kostnadsfritt.

Konferensdagen hålls på engelska. Fler talare kan tillkomma.

ANMÄLAN
Mejla dansfunk@skanesdansteater.se eller ring 040-20 84 71 för anmälan och kostnadsfri länk.

PROGRAM DANSFUNK 2020

MANIFEST FÖR EN INKLUDERANDE SCENKONST: FOKUS DANS
En diskussion om nationella kulturpolitiska strategier, riktlinjer och ramverk som behöver utvecklas för en mer jämlik scenkonst. Tillgänglighet till dansen handlar inte om ramper och avhjälpta hinder, utan snarare om ett konstnärligt utvecklingsarbete inom dansen.

Under detta seminarium får vi en nationell och internationell lägesrapport. Var är vi nu och vilka formella kulturpolitiska strukturer behöver implementeras för framtiden?

Medverkande:
Raphaële Choppin, handläggare dans och cirkus på Kulturrådet
Holland Dance Festival
Oriente Occidente
British Council
Moderator: Sophia Alexandersson, verksamhetschef/ konstnärlig ledare på Share Music & Performing Arts.

DANSUTBILDNINGAR I FÖRÄNDRING
Dansare och koreografer med funktionsvariationer tar ofta alternativa vägar till dansen. Något som oftast inte är självvalt, utan snarare en följd av att de traditionella vägarna inte är tillgängliga för alla. Detta var tydligt vid DansFunk-konferensen 2012. Mycket har förändrats, men fortfarande finns det hinder på vägen. 

Ta del av nationella och internationella exempel på hur utbildningarna har blivit eller kan bli, allt mer tillgängliga. Från de första danskurserna för barn, hela vägen till professionella dansare och koreografer.

Medverkande:
Annika Notér Hooshidar, Lektor vid Stockholms Konstnärliga Högskola
Karin Delén, dansare Share Music & Performing Arts och jurist
Beata Alving, Kulturskoleschef vid Sigtuna Kulturskola
Stop Gap Dance Company
Moderator: Petra Frank, prefekt Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet.

VEM DIKTERAR VILLKOREN FÖR KONSTNÄRSKAP?
Hur utmanar vi de strukturer och processer som finns när vi producerar och skapar dans – inom såväl institutioner, fria grupper och frilanssektorn? 

Hur vänder vi på perspektiven, så att konstnärernas förutsättningar står i centrum?
Hur skapar vi förutsättningar, så att koreografer och dansare med funktionsvariationer får möjligheter att skapa och utveckla ett konstnärligt ledarskap på egna villkor?

Medverkande:
Kate Marsh, dansare, koreograf och forskare
Madeleine Månsson, dansare och koreograf Skånes Dansteater
Sindri Runudde, frilansande dansare och koreograf
Emilia Wärff, dansare Danskompaniet Spinn
Moderator: TBC

ARRANGÖRSKAPET
En del av Kulturrådets uppdrag handlar om att driva utvecklingen, så att personer med funktionsvariationer kan ta del av konst och kultur, samt att utöva kultur på jämlika villkor med andra. Ett arbete som utgår från FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som har undertecknats av den svenska regeringen. 

Hur ser detta arbete ut hos de svenska arrangörerna för dans? Hur kan vi, med stöd av FN-konventionen om mänskliga rättigheter, utveckla en hållbar agenda som möjliggör att vår publik får ta del av fler föreställningar av och med dansare och koreografer med funktionsvariationer?

Medverkande:
Veera Suvalo Grimberg, konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn
Dag Rosenqvist, Producentbyrån
Raphaële Choppin, handläggare dans & cirkus på Kulturrådet
Moderator: TBC
…..

DansFunk Branschdagen är en del av projektet Europe Beyond Access som medfinansieras av EUs Kreativa Europa-program.