FUNKISLIV Scenkonst med och för grundsärskolor på Malmö Konsthall

FUNKISLIV Scenkonst med och för grundsärskolor på Malmö Konsthall

Foto: Casper Wijlhuizen

Snart intar Kollaborativet Malmö Konsthall med sin scenkonstupplevelse Spiralens mitt – en produktion som har arbetats fram i nära samarbete med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö.

Kollaborativet söker nya former för scenkonst utifrån de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har. Det här är Kollaborativets andra sceniska produktion inom projektet Jag är tid, jag är rum, ett flerårigt konstnärligt deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Kroppens rörelse och taktila, visuella och auditiva uttryck uppmärksammas inom möten där var och en kan vara medskapare utifrån sin unika kropp och unika förmågor.

– Den allra största vinningen med det här projektet är att det ska bli en föreställning och att våra barn interaktivt kan vara med på sina villkor, och har möjlighet att gå till Malmö Konsthall med sina föräldrar. För hur mycket finns det i vårt samhälle som våra barn kan delta i? Inte mycket, säger Lena Lindahl, pedagog på Mellanhedsskolans grundsärskola, i ett pressmeddelande.

Spiralens mitt finns nu uppbyggd i C-salen på Malmö Konsthall. Den 19–28 april tar Kollaborativet emot förbokade elevgrupper från grundsärskolorna i Malmö. Det finns även några tillfällen reserverade för eleverna att komma tillsammans med sina familjer, eller för andra specialbokade grupper att delta i upplevelsen. När pandemin planat ut är förhoppningen att Spiralens mitt även ska kunna ta emot allmänheten i december.

Seminarium för allmänheten

Med anledning av Spiralens mitt på Malmö Konsthall arrangeras även ett livestreamat seminarium den 7 april klockan 15–17.30. Seminariet belyser betydelsen av konstnärliga processer som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran. Seminariet riktar sig både till kulturaktörer, pedagoger, politiker och till en intresserad allmänhet. Länk till seminariet läggs inom kort upp på Kollaborativets hemsida