FUNKISLIV Dags att söka stipendier/fonder

Parasport Sverige administrerar några fonder och stipendier – och nu är det dags att börja snickra på sina ansökningar! Nomineringar skickas till kansli@parasport.se och på hemsidan skriver Parasport Sverige om de olika fonderna: Svenska Parasportfonden Fonden riktar sig till dig som är aktiv och ledare på breddnivå inom parasporten. Tre stipendier utdelas årligen till en […]