FUNKISLIV Karlstadmodellens sommarskola

FUNKISLIV Karlstadmodellens sommarskola

Karlstadmodellens sommarskola om språk och språkträning är ett erbjudande till medlemmar i föreningen. Medlemmar deltar till självkostnadspris vilket innebär att man själv betalar resor, boende och mat. Den som inte är medlem, men som önskar att delta på sommarskolan, kan enkelt bli medlem (www.iakm.se).

Värdegrund, delaktighet och tillgänglighet genomsyrar dagarna och tillämpas i enlighet med Karlstadmodellen.

Sommarskolan omfattar schemalagda aktiviteter under fyra dagar med start kl 09.00 och avslutning 16.45 (ca). Det står var och en fritt att delta i de olika aktiviteterna allt efter lust och ork.
Sommarskola 2022 prioriterar förskolebarn.

www.iakm.se finns länk till inbjudan med program och länk till anmälan.