UPPSNAPPAT Klart med namn på nya idrottsarenorna

UPPSNAPPAT Klart med namn på nya idrottsarenorna

Solen är temat för vinnarna i namntävlingen. Eva Lisa Holtz Arena och Sola Arena blir namnen på inomhus- och utomhusarenan och hela områdets namn blir Solstadens sportcenter.

Samtliga dessa förslag kom från Karlstadsborna i den namntävling som genomfördes för de nya arenorna. Intresset att delta var stort och 559 personer lämnade in drygt 500 förslag på respektive arena. Många av dessa förslag anknöt till att Karlstad så starkt förknippas med solen.

– Vi är glada och tacksamma över det stora engagemanget från Karlstadsborna kring namntävlingen. Det märks att det finns en stolthet över staden och de nya arenorna, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

– De namn som vi nu valt är namn som många kommer att kunna knyta an till och som än mer stärker Karlstads varumärke som en varm, välkomnande och attraktiv plats, säger Katarina Lindström, kommunikationsdirektör.

Motiveringen lyder som följer:

”De varumärkesundersökningar som görs regelbundet visar att Karlstad är starkt förknippat med solen, den starka kopplingen är unik för Karlstad och bidrar till mycket positiva associationer med platsen.

Inomhusarenan får namnet Eva Lisa Holtz Arena efter vår glada, gästfria och driftiga krögare Sola i Karlstad som levde på 1700-talet och som i högsta grad bidragit till berättelsen om Karlstad Driftigheten, värmen och gästfriheten är värden vi tagit med oss när vi utvecklar dagens Karlstad.

Utomhusarenan får namnet Sola Arena som syftar till Karlstads starka koppling till solen. Inte minst via vår symbol som är ritad av Lasse Sandberg. Han flyttade från stressiga Stockholm på 50-talet och tyckte Karlstadsborna hade ”Sol i sinnet” och började därför rita glada solar, en av dessa glada solar är sedan 1989 vår logotyp.

Hela området får namnet Solstadens sportcenter för att förstärka temat solen, att allt ska hänga ihop och sammantaget bidra till att stärka varumärket.”