UPPSNAPPAT Mariebergsskolan – Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 2022

UPPSNAPPAT Mariebergsskolan – Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 2022

Vad har en skola gjort för att få utmärkelsen Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 2022? Svaret är att de med ett stort engagemang har deltagit i satsningen ”Cykelvänlig arbetsplats”. Mariebergsskolan har gått in för att arbeta långsiktigt, involverat ledningen, startat upp en cykelgrupp och genomfört en motiverande kampanj – och fått fler att börja cykla.

Cykelvänlig arbetsplats är en satsning som genomförs i flera kommuner i Sverige i syfte att uppmuntra arbetsplatser att skapa bättre förutsättningar för cykling i tjänsten och till jobbet. Cykelvänlig arbetsplats Karlstad, genomfördes för första gången under 2022. Elva arbetsplatser anmälde sig och de tillsammans har cirka 2 000 anställda.

– Genom Cykelvänlig arbetsplats vill vi bidra till ökad cykling i arbetspendling och tjänsteresor, men också uppmärksamma fördelarna ur ett arbetsgivarperspektiv. Ett ökat cyklande ger minskade reskostnader och en friskare personal, säger Johanna Hedqvist, miljösamordnare, och en av projektledarna för Cykelvänlig arbetsplats i Karlstads kommun, i ett pressmeddelande.

Ökat cyklande på Mariebergsskolan
Karolina Werner, lärare på Mariebergsskolan, uppfattar det som att det psykiska och fysiska välmåendet har ökat bland kollegorna och hon är själv en av dem som nu börjat cykla mer.

– Från början var jag den bekväma typen som tyckte att bilen var smidig. Men desto mer man cyklar och desto mer man pratar med kollegorna, ju mer peppad blir man på att alltid ta cykeln framför bilen.

”Positiv inställning”

Fredrick Barréra, lärare på Mariebergaskolan som drog i gång deltagandet i Cykelvänlig arbetsplats, ser att cykelkulturen på jobbet har utvecklats och blivit ännu mer positiv.

– Vi har fått i gång ett härligt cykelsnack på jobbet och det har blivit en positiv inställning. Jag tycker att jag ser att fler och fler känner sig glada och nöjda med att ha cyklat till jobbet och som jag ser det är det tre spår till varför man börjar cykla. Det är miljöspåret, ekonomispåret och hälsospåret, och de flesta borde ju kunna nappa på något av de spåren.

Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt och alla arbetsplatser som anmäler sig har chans att bli Karlstads cykelvänligaste arbetsplats.

Anmäler sig gör arbetsplatsen via karlstad.se/cykelvanligarbetsplats.

Motivering:

Genom att arbeta långsiktigt, involvera ledningen, starta upp en cykelgrupp och genomföra en motiverande kampanj har Mariebergsskolan, på ett föredömligt sätt, tagit ett helhetsgrepp för att bli en cykelvänlig arbetsplats. Under 2022 har de genomfört flest åtgärder av alla deltagande arbetsplatser och visat prov på ett stort engagemang och kreativitet som uppmuntrar till ett ökat cyklande hos sina medarbetare.