UPPSNAPPAT Värmländsk kulturskatt säkrad

UPPSNAPPAT Värmländsk kulturskatt säkrad

Under knappt tio år reste engagerade folkmusiker runt i Värmland på sin fritid för att samtala med och spela in spelemän och traditionsbärare. Resultatet blev en värmländsk kulturskatt bestående av 785 inspelningar av värmländsk folkmusik finns på magnetband i Värmlands Museums musikarkiv. Nu digitaliseras de och materialet finns fritt tillgängligt via digitaltmuseum.se

De ovärderliga banden med inspelat material i Värmlands Museums musikarkiv har åtskilliga år på nacken och riskerar att vittra sönder. I klartext innebär det att musiken raderas och så småningom kommer hela materialet att vara borta. I ett pressmeddelande skriver Värmlands Museum att det sedan 2021 pågår ett digitaliseringsarbete så att inspelningarna kan räddas för framtiden och göras tillgängliga för musiker, forskare, musikpedagoger och andra som arbetar med eller är intresserade av värmländsk musik. Arbetet genomförs tillsammans med Folkmusikens hus i Rättvik och Svenskt visarkiv vid Musikverket i Stockholm, med finansiellt stöd av bland annat Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa. De digitala ljudfilerna registreras och görs kontinuerligt tillgängliga via digitaltmuseum.se där Värmlands Museum publicerar väsentliga delar av samlingarna.

Behovet av digitalisering av museers samlingar är enormt. Värmlands Museum arbetar aktivt med att publicera mer och mer av samlingarna på nätet, men det är ett omfattande arbete som kommer att ta lång tid.

– Digitaliseringen av musikarkivet är ett stort steg på vägen att göra museets samlingar tillgängliga och användbara för fler. Vi hoppas materialet ska användas flitigt och bidra med kunskap och glädje för många, säger Susanne Olsson, verksamhetschef Kulturarv på Värmlands Museum med ansvar för museets samlingar, i ett pressmeddelande.