UPPSNAPPAT Rundgång – Karlstads första cirkulära popup-galleria

UPPSNAPPAT Rundgång – Karlstads första cirkulära popup-galleria

Hösten 2023 öppnar Karlstads första cirkulära galleria upp, och det som popup. Initiativet kommer från ett medborgarförslag samt från en politisk motion där man biföll förslaget om att utreda hur kommunen kan verka för en återbruksgalleria i centrala Karlstad.

Den cirkulära gallerian kommer att placeras på en central plats i Karlstad – dit alla cykelbanor och all kollektivtrafik går, och hålla öppet från slutet av oktober och två månader framåt.

– Vi har höga klimat- och miljöambitioner i det grönröda styret och ser en stor potential i återbruk. Det här är ett sätt för oss att testa förutsättningarna och intresset för en återbruksgalleria, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsen ordförande i Karlstads kommun, i ett pressmeddelande.

I den cirkulära popupen, som fått namnet Rundgång efter ett förslag från en aktör, kommer det finnas plats för såväl mindre aktörer som stora företag och kedjor.

– Vi vill göra det lätt för fler att handla cirkulärt, med ett stort, kurerat utbud och samtidigt visa att framtiden är smartare, mer resurseffektiv och de bästa innovationerna sker just här, säger Cecilia Boman Lindström (MP), miljönämndens ordförande.

Planeringen är i full gång och förhoppningen är att samla utvald och kurerad secondhand, remake och hyrservice i popupen. Intresserade företag och organisationer kan vända sig till Emma Sundh, projektledare för Rundgång, Karlstads kommun.

Rundgång är ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun, Karlstads Energi AB, Innovation Park och Coompanion Värmland, och planen är att öppna upp i oktober 2023.