Möjligheternas dag vill ändra tankemönster: ”Måste bryta de låga förväntningarnas rasism”

Möjligheternas dag vill ändra tankemönster: ”Måste bryta de låga förväntningarnas rasism”

Den 16 september är det dags för Möjligheternas dag, en dag som vill inspirera, väcka tankar och påverka det mindset som ofta finns kring personer med funktionsnedsättningar.

– Det handlar om att börja ändra tankemönster för att få politiker, beslutsfattare, företagare och givetvis även folk i allmänhet att inse att det är dags ge dessa människor en chans i vuxenliv/arbetsliv, säger Per Johansson som är skolchef på ForshagaAkademin.

Per berättar att vi tillsammans måste hjälpas åt att bekämpa vad han kallar ”de låga förväntningarnas rasism”.

– Framför allt att väcka tankar, skapa känslor och även kunskap hur det faktiskt ser ut. Men givetvis även skapa framtidstro. Vi kan bättre än så här i Sverige!! säger Per och berättar att de vänder sig till alla som vågar utmana sitt mindset.

– Det för att skapa nya möjligheter för en marginaliserad grupp människor. Vi hoppas att känslor
och tankar skapas hos åhörarna för att på så sätt få det att börja skapa positivare tankemönster hos flera, säger han.

Tidigare har det genomförts två stycken sådana här dagar, då i Nätverk Värmlands regi.

– Det var 8-10 år sedan. Syftet var detsamma, men vi inriktade oss mer på tidigare del av livet, framförallt tidig skolgång då, säger Per Johansson.

– Det är väldigt roliga dagar, med fullsatt salong och spännande talare.

Årets upplaga kommer bjuda på föreläsningar, diskussioner och berättelser kring vad som är viktigt för att kunna vara en del av det öppna samhället i vuxenlivet. Bland annat kommer IKEA berätta om sitt synsätt och lite mer specifikt hur en anställning av en speciell person påverkat arbetsgruppen på ett positivt sätt. Dessutom kommer professor Iréne Johansson dela med sig av sin kunskap.

– Hon kommer att prata om språkets betydelse för ett rikt vuxenliv. Sedan avslutas dagen med en magisk show med elever från ForshagaAkademins speciella utbildning för ungdomar med funktionsvariationer, säger Per Johansson.

Och tillägger:

– Vi är väldigt nöjda med programmet och hoppas på stor uppslutning. Jag har sett showen – en fantastisk upplevelse som jag önskar att många får uppleva! säger Per entusiastiskt.

Vad vill ni att besökarna ska plocka med sig i ryggsäcken efteråt?

– En känsla av hopp, en kraft att man vill vara med och förändra, men som sagt även ny kunskap.

Du nämnde IM-utbildningen.
Har den gått som förväntat – och vad händer där framöver?
– Den har gått mycket bättre än förväntat. Vi är nu fullt igång, det vill säga vi har drygt 30 elever på tre år.

Per berättar att väldigt många av eleverna är pusselbitar som inte passat i det tidigare skolsystemet. Många var hemmasittare, men i dag går alla i skolan enligt sitt schema.

– Det är helt fantastiskt. Vi har elever från stora delar av Mellansverige och ett par har nu blivit behöriga och kan gå mot examen på ett nationellt program, medan andra siktar på ett speciellt yrke, säger han.

Stor förmån

Hela personalgruppen är handplockad till just denna utbildning och alla genomgår nu en lång utbildning för att bli certifierade i ”Klassrumsbaserad språkträning”.

– Det är professor Iréne Johansson som leder den. Detta gör att vi kommer bli ännu starkare på ett område som vi redan i dag är duktiga på – ungdomar med språkstörningsproblematik, säger han och avslutar:

–Det är en stor, stor förmån för oss att få jobba med dessa ungdomar.

Fotnot: Möjligheternas dag äger rum den 16 september på Forshaga Folkets Hus.