Företag i fokus: Verahill Familjejuridik

Företag i fokus: Verahill Familjejuridik

Karlstad svämmar över av duktiga entreprenörer och företagare som vi varje månad vill inspireras och lära oss mer av. Den här gången lär vi känna juristen och Regionchefen Emma Schröder och Jenny Kvarnström, även hon jurist, från Verahill Familjejuridik i Karlstad!

Namn på företaget: Verahill AB

Berätta konkret om vad ni gör/er affärsidé.

Vi erbjuder professionell hjälp och vägledning inom familjerätten. Det kan t ex handla om samboavtal,
samäganderättsavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, testamenten, bouppteckningar, internationell privaträtt eller fastighetsrätt, men också bodelning, vårdnadstvister eller arvstvister.

Vilken är den största utmaningen för er?

Att medvetandegöra behovet av juridisk rådgivning i ett tidigt skede med följden att många tvister kan
undvikas. Ofta kommer vi in för sent, när tvisten redan är ett faktum.

Hur ser branschen ut? Är det stor konkurrens?
Ja, det finns väldigt många små aktörer på marknaden, men få stora som besitter både djup och bredd.

Vad är era framtida mål?

Vi på Verahill brinner för att barnets bästa ska styra i alla ärenden där barn är inblandade. Vi söker i första hand samförståndslösningar i alla våra tvister. Vi erbjuder också medling till föräldrar i en unik tjänst där vi kombinerar konfliktdämpande samtalsmetod med en digital co-parenting app (Varannan Vecka), något vi är ensamma om i branschen.

Låt oss LinkedIn-skryta lite. Varför ska man välja just er?

Genom Verahills storlek kan vi erbjuda både stor bredd och djup kompetens, något som självklart är bra för dig som kund. Med Verahill kan du känna dig säker på att du får kompetens, professionalitet och engagemang genom hela ärendets gång.

Vad bör man absolut undvika?

Man ska absolut undvika att förbli ovetande om sin egen situation, till exempel om man är sambo – att man inte ärver varandra, samt ta juridisk hjälp för att trygga framtiden. Ett första steg kan vara att göra Verahills ”Koll på livet”. Genom att svara på några enkla frågor om din situation kan vi ge dig just Koll på
livet.

Kolla in Verahill här!