FUNKISLIV Film som uppmärksammar ojämställdhet för funktionsvarierade

Kvinnor med funktionsvariationer är överrepresenterade bland personer som har ekonomiska problem och dålig hälsa. På torsdag är det premiär för en film där några av dessa kvinnor med egna ord berättar om sin livssituation. –  Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension, det säger allting om hur de såg på mig som människa och […]