FUNKISLIV Film som uppmärksammar ojämställdhet för funktionsvarierade

FUNKISLIV Film som uppmärksammar ojämställdhet för funktionsvarierade

Kvinnor med funktionsvariationer är överrepresenterade bland personer som har ekonomiska problem och dålig hälsa. På torsdag är det premiär för en film där några av dessa kvinnor med egna ord berättar om sin livssituation.

–  Jag var 16 år när jag erbjöds förtidspension, det säger allting om hur de såg på mig som människa och mina möjligheter att få ett vanligt jobb”, säger Emelie (som egentligen heter något annat) som medverkar i filmen.

I ett pressmeddelande skriver DHR att de tillsammans med produktionsbolaget Each and Other har tagit fram en film som uppmärksammar ojämställdheten för gruppen och skapar underlag för vidare debatt.

Vi lyfter fram strukturella problem med fakta och statistik men det viktigaste är att kvinnor med egna upplevelser av ojämställdheten kommer till tals. Vi är kvinnor som sällan hörs i jämställdhetsdebatten. Det är synd eftersom vi har viktiga saker att berätta, inte bara om vad som är problematiskt utan framför allt hur vi kan skapa förändring, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Klipp ur filmen kan ses på dhr.se från och med torsdag den 25 mars.